• 09:15 - 09:30
  raymond-johansen-oslo-kommune
  Redaksjon EN 15.09.09
  nina-solli-nho

  Åpning av konferansen

  Konferanseleder Erik Wold i samtale med byrådsleder Raymond Johansen, styreleder i Osloregionen, og NHOs regiondirektør Nina Solli.

  Foredragsholdere:
  raymond-johansen-oslo-kommune

  Byrådsleder Raymond Johansen

  Redaksjon EN 15.09.09

  Konferanseleder Erik Wold

  nina-solli-nho

  Regionsdirektør Nina Solli

 • 09:30 - 09:40
  erik-solheim_ny_web

  Byene har en nøkkelrolle i klimaarbeidet

  Foredragsholdere:
  erik-solheim_ny_web

  Leder FNs miljøprogram Erik Solheim

 • 09:45 - 10:15
  jan-tore-sanner-kommunal-og-moderniseringsdepartementet

  Ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

  Tidlig i 2017 legger regjeringen legger frem en ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter. Dette er første gang distriktspolitikk og bypolitikk samles i en melding. Meldingens temaer er vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet, attraktive bymiljøer og nye svar på de betydelige samordningsbehovene i byregionene. Hvordan svarer meldingen på hovedstadregionens utfordringer, og på Osloregionens innspill til meldingsarbeidet?

  Foredragsholdere:
  jan-tore-sanner-kommunal-og-moderniseringsdepartementet

  Statsråd Jan Tore Sanner

 • 10:15 - 10:30

  Pause

  Kaffe og forfriskninger

 • 10:30 - 11:10
  per-oyvind-langeland_web_ny
  hanna-e-marcussen-oslo-kommune
  tore-opdal-hansen_til-web
  Elin Børrud, NMBU.

  Har vi en bypolitikk på Østlandet? Debatt om stortingsmeldingen.

  Både Oslo som hovedstad og regionens små og mellomstore byer har høye mål om konkurransedyktig næringsliv, miljøvennlig mobilitet og at byen skal være god å leve i, med høye bokvaliteter og korte avstander mellom hverdagsfunksjonene. Gir den nye stortingsmeldingen handlingsrom og drahjelp til byene og byregionene i dette arbeidet?

  Foredragsholdere:
  per-oyvind-langeland_web_ny

  Avd. dir. Per Øyvind Langeland, NHO

  hanna-e-marcussen-oslo-kommune

  Byråd for byutvikling Hanna E Marcussen

  tore-opdal-hansen_til-web

  Ordfører Tore Opdal Hansen

  Elin Børrud, NMBU.

  Professor Elin Børrud

 • 11:10 - 11:40
  gro-sandkjaer-hanssen-nibr

  Slik kan staten støtte ønsket byutvikling

  Staten kan understøtte ønsket byutvikling bl.a. ved å lokalisere sine virksomheter dit. Hvilke oppgaver har statlige sektorer og etater som påvirker storbyområdenes evne til å oppnå nasjonale og lokale mål om ønsket byutvikling, og hvordan kan disse oppgavene forvaltes slik at vi når målene? På oppdrag fra KS’ program for storbyrettet forskning har NIBR laget en rapport om disse spørsmålene, bl.a. som grunnlag for forhandlinger om bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler.

  Foredragsholdere:
  gro-sandkjaer-hanssen-nibr

  Forsker I Gro Sandkjær Hanssen

 • 11:40 - 12:25

  Lunsj

  Lunsj og mingling

 • 12:25 - 12:40

  Kulturelt innslag

  Kulturelt innslag fra regionen

 • 12:40 - 13:00
  jessica-andersson-stockholms-lans-landsting

  Har regional planlegging betydning for byutviklingen? (erfaringer fra Stockholmsregionen)

  Den regionale planleggingen i Stockholmsregionen har vært til inspirasjon for norske regioner i over 50 år. RUFS kjennetegnes av tematisk bredde, grundig dokumentasjon og omfattende samhandling og dialog. Den første versjonen - RUFS 2001 - ble vedtatt i 2002, og nå skal RUFS 2010 avløses av RUFS 2050. Hva er erfaringene med planarbeidet? Har det bidratt til større engasjement og forpliktende handling mot felles mål enn her i Osloregionen? Hvilken verdi har RUFS for byene, næringsliv og mindre tettbebygde områder? Hva kan Osloregionen lære fra Stockholmsregionens arbeid og gjennomføringskraft?

  Foredragsholdere:
  jessica-andersson-stockholms-lans-landsting

  Avdelingssjef Jessica Andersson

 • 13:00 - 13:50
  erling-dokk-holm_ny-kopi
  birgit-rusten_til-weben
  viktoria-walldin-white-arkitekter_web

  TRE INNLEGG OM BYUTVIKLING I OSLOREGIONEN

  Hvilke forbindelser er det mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i byutviklingen? Hva har vi av kunnskap om hva som virker, og hvordan anvendes denne kunnskapen i samvirket mellom offentlige og private aktører? Hva er de mest krevende møtene mellom mål og kunnskap på den ene siden, og praksis og interesseavveininger på den andre? Er vi på riktig vei, raskt nok?

  Foredragsholdere:
  erling-dokk-holm_ny-kopi

  Førsteamanuensis Erling Dokk Holm

  birgit-rusten_til-weben

  Programleder Birgit Rusten

  viktoria-walldin-white-arkitekter_web

  Sosialantropolog Viktoria Walldin

 • 13:00 - 13:20
  viktoria-walldin-white-arkitekter_web

  1. Det fysiske miljøets betydning for sosial bærekraft

  Som ansatt i et arkitektfirma er sosialantropologen Walldin opptatt av å bygge kunnskap og innsikt på tvers av fagdisipliner, og utvikle metoder for hvordan det fysiske, bygde miljøet kan understøtte mål om inkludering, sosial utjevning, innbyggerengasjement m.m.

  Foredragsholdere:
  viktoria-walldin-white-arkitekter_web

  Sosialantropolog Viktoria Walldin

 • 13:20 - 13:30
  birgit-rusten_til-weben

  2. Forbildeprosjekter på områdenivå

  Hva er den viktigste kunnskapen det tiårige programmet FutureBuilt har produsert så langt om utvikling av klimavennlig og nyskapende løsninger for hele byområder? Hva er det som gir vellykket samarbeid mellom kommune og utbyggerne i slike prosesser?

  Foredragsholdere:
  birgit-rusten_til-weben

  Programleder Birgit Rusten

 • 13:30 - 13:50
  erling-dokk-holm_ny-kopi

  3. Jeg ser – en byreise i Osloregionen

  Refleksjoner om realisering av den attraktive, kompakte og gangbare byen med bakgrunn i konkrete eksempler fra regionen vår. Hva er bra, og hvordan kan det som ikke er bra, bli bedre? Hvilke forbilder bør Osloregionens små og mellomstore byer strekke seg etter?

  Foredragsholdere:
  erling-dokk-holm_ny-kopi

  Førsteamanuensis Erling Dokk Holm

 • 13:50 - 14:00

  Kort kaffepause

  Mellom de tre innleggene og debatten gis det muligheter for å hente kaffe

 • 14:00 - 14:30
  erling-dokk-holm_ny-kopi
  birgit-rusten_til-weben
  viktoria-walldin-white-arkitekter_web

  Samtale mellom de tre innlederne, med spørsmål fra salen

  Viktoria Walldin, Birgit Rusten og Erling Dokk Holm i samtale med konferanseleder Erik Wold. Det blir også rom for spørsmål fra salen.

  Foredragsholdere:
  erling-dokk-holm_ny-kopi

  Førsteamanuensis Erling Dokk Holm

  birgit-rusten_til-weben

  Programleder Birgit Rusten

  viktoria-walldin-white-arkitekter_web

  Sosialantropolog Viktoria Walldin

 • 14:30 - 14:40
  oyvind-satvedt-osloregionen

  Avslutning av BEST-konferansen 2017

  Avslutning v/direktør Øyvind Såtvedt, Osloregionen

  Foredragsholdere:
  oyvind-satvedt-osloregionen

  Direktør Øyvind Såtvedt