BEST-konferansen er en årlig møteplass arrangert av samarbeidsalliansen Osloregionen og NHO Oslo og Akershus. Målsettingen med konferansen er å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre:

 • Vi må gjøre Osloregionen bedre og mer attraktiv, både for arbeidsliv og for regionens innbyggere
 • Vi må skaffe Osloregionen større oppmerksomhet internasjonalt, ved å formidle regionens styrker på en mer samordnet måte

Programkomite 2017:

 • Fagsjef Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat (leder)
 • Senior kommunikasjonsrådgiver Siri Baastad, NHO
 • Byplansjef Kari Nilssen, Hamar kommune
 • Byarkitekt Anja Fagereng, Moss kommune
 • Næringssjef Øystein Sandtrø, Tønsberg kommune
 • Kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
 • Fagsjef Bjarne Haslund, Byrådsleders avdeling, Oslo kommune
 • Kommunikasjonsrådgiver Erik Hansen, Osloregionens sekretariat
 • Seniorrådgiverne Sven Øvergaard og Leif Iversen, Nucleus AS