viktoria-walldin-white-arkitekter_web

Viktoria Walldin er sosialantropolog og har siden 2009 jobbet for White Arkitekter i Stockholm. Hun er opptatt av å bygge kunnskap og innsikt på tvers av fagdisipliner, og utvikle metoder for hvordan det fysiske, bygde miljøet kan understøtte mål om inkludering, sosial utjevning, innbyggerengasjement m.m. Walldin var medlem i den norske regjeringens fagråd for bærekraftig byutvikling, som i 2013 la frem en sluttrapport med konkrete forslag til en statlig bypolitikk, se denne rapporten her