jan-tore-sanner-kommunal-og-moderniseringsdepartementet

Jan Tore Sanner (H) har vært kommunal- og moderniseringsminister siden 2013, nestleder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 1993. Sanner var fast møtende vararepresentant på Stortinget 1989–1990 og leder i Unge Høyre 1990–1994. Sanner var 2. nestleder i Stortingets finanskomité 2005–2013 og Høyres finans- og næringspolitiske talsmann.