gro-sandkjaer-hanssen-nibr

Gro Sandkjær Hanssen er seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR-HiOA. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra UiO, om byplanlegging. I de siste årene har hun forsket på hvordan ulike hensyn blir ivaretatt i byutviklingen og hva som skal til for at by- og stedsutvikling skal være bærekraftig. Dette tas særlig opp i boken «Kompakt byutvikling», som hun redigerte i 2015. Hun er som leder av den pågående evalueringen av plan- og bygningsloven, også opptatt av hvordan samspillet mellom myndigheter, utbyggere og innbyggere i planleggingen fungerer. Det siste året har hun også vært med å utrede nye, større folkevalgte regioner.