Elin Børrud, NMBU.

Elin Børrud er professor i by- og regionplanlegging ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Arkitektutdanning og PhD fra AHO, Arkitektur og designhøgskolen I Oslo. Hun har jobbet som planlegger i Statens vegvesen og ved byutviklingsavdelingen, PBE i Oslo, samt drevet egen praksis.  Forskningsfeltet er byutvikling, fysiske endringsprosesser og byplanlegging. Sammen med August E. Røsnes har hun skrevet boken «Prosjektbasert byutvikling» Fagbokforlaget (2016). Fra januar til august 2017 er Børrud konstituert prorektor for utdanning ved NMBU.