Tidlig i 2017 legger Regjeringen frem stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter. Dette er første gang distriktspolitikk og bypolitikk samles i én melding. Hvordan svarer stortingsmeldingen på hovedstadsregionens utfordringer, og på Osloregionens innspill til meldingsarbeidet?

Dette – og mer – skal diskuteres på BEST-konferansen 2017. Blant annet skal vi debattere:

  • Har vi en bypolitikk på Østlandet?
  • Er byene på målsatt kurs, raskt nok?
  • Hvordan kan regional planlegging understøtte byutviklingen?

Les bakgrunnen for stortingsmeldingen her

Målgruppe

BEST-konferansens målgruppe er alle som har interesse av regional utvikling i Osloregionen. BEST-konferansen 2017 er særskilt relevant for kommune- og fylkespolitikere, strategiske beslutningstagere innenfor næringslivet og ved kunnskapsinstitusjonene, samt alle eiendomsaktører og interessenter innenfor by- og arealutvikling.